Close button

FAQ

Ən çox verilən suallarla qarşınızdayıq!

Layihələ yaradaraq, insanlara yararsız əşyalarını atmaması və yenidən istifadə (emal yox istifadə yazırıq) edilməsi barədə öz təklifini verə bilərsən. Eyni zamanda müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edərək, qalib olma imkanı əldə edə bilərsən.

Layihə yaratmaq üçün ilk növbədə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Daha sonra şəxsi profil məlumatlarından "Yeni Layihə Yarat" düyməsinə klik edərək, layihən haqda məlumatı mərhələli şəkildə daxil etməlisən.