Close button

Fiqurların Sirri

@ahu2007 tərəfindən Kağız
1161
5
0
Dərc olundu: 13 iyl 2020
Ahu Mustafazadə @ahu2007


Bu fiqurlar istifadə olunmuş kağızlardan hazırlanıb üzərinə şəffaf dırnaq boyası sürtülüb

Addım 1: 1 - kağızlar


İstifadə olunmuş yararsız kağızları götürürük və əlimizdə əzirik.

Addım 2: 2-İslanma


Əzdiyimiz kağızları suda isladırıq və xırdalayırıq

Addım 3: Forma


İsladılmış və xırdalanmış kağızları əlimizdə yarım heykəl fiquru formasına salırıq

Addım 4: 4-Rəngləmə


Heykəl diquruna forma verdikdən sonra rəngləyirik

Addım 5: Papağın hazırlanması


Heykəlin başındakı balıqqulağına bənzər papağı hazırlayırıq .Həmin islanmış və xırdalanmış kağız  parçasından balıqqulağının üzərinə qoyuruq və presləyib eskiz çıxarırıq. Həmin eskizi rəngləyirik.

Addım 6: Fiqurun yekun halı


Hazırladığımız fiqurun üzərinə şəffaf dırnaq boyası ilə üzərinə çəkirik ki, fiqur uzun müddət bərk halda davamlı qalsın və papağı slikon kleylə heykəlin başına yapışdırırıq.

0 Müzakirə

Təklif olunan layihələr