Close button

Dekorativ Suviner

@000gulnar000 tərəfindən Digər
367
1
0
Dərc olundu: 29 sen 2021
Gülnar Məmmədkərimli @000gulnar000

Addım 1: Addım 1


İstifadəyə yararsız lampalar götürürük və lampanın flamant hissəni (iç hissəsini) çıxarırıq

Addım 2: Addım 2


İstifadəyə yararsız dik götürüb ölçülərə uyğun kəsirik.

Addım 3: Addım 3


Uyğun gələn parçaları lampaların içinə yerləşdiririk.

Addım 4: Addım 4


Parçanı taxtanın üzərinə yapışdırırıq.

Addım 5: Addım 5


Parçanın üzərinə lampaları yapışdırırıq və üzərini dizayn edirik

0 Müzakirə

Təklif olunan layihələr